Veřejné páry

Veřejné parní kabiny

 

   počet osob      kód             rozměr          výška            m3         generátor   osvětlení

 

Parní generátor

Parní generátor - SILVER STEAM

Plně automatický parní generátor vyrábí vodní páru pro parní lázně. Instalace v těsné blízkosti parní kabiny. Mikroprocesorové ovládání vyřizuje všechny nutné pravidelné, ovládací a kontrolní funkce. Je určen pro náročné veřejné využití – dlouhodobá zátěž. Všechny potřebné spínací a programovací funkce mohou být vybrány na klávesnici přehledně vytvořeného obsluhovacího pole. Jednotlivé spínací stavy jsou viditelné pomocí integrovaných kontrolních světel. Display je osvětlen a opatřen velkými číslicemi. Na display je zobrazena teplota parní kabiny, čas a různé provozní stavy. Kromě toho jsou k dispozici pomocné funkce, např. při nastavování času a při programování času zapnutí. Dále se zobrazují eventuální poruchy funkcí, a proto se usnadní diagnosa chyby. Parní generátor může být propojen s dálkovým obslužným zařízením. S tímto obslužným zařízením mohou být provedeny všechny potřebné spínací a programovací funkce. Také tento display ukazuje čas, teplotu a spínací stavy. Proto je s pomocí dálkové obsluhy možná kontrola a ovládání parního zařízení.

 Technické přednosti
1. Speciálně vyvinutý pro parní lázně.
2. Konstantní výroba páry s dlouhodobou zátěží.
3. V generátoru možnost vestavět  pumpu s vonnou látkou.
4. Žádné problémy při měkké vodě.
5. Externí ovládání je možné až na vzdálenost 50 m.
6. Automatický čistící  program proti předčasnému usazování vodního kamene.
7. Zřetelné oddělení proudu (400 V) a vody v nádrži.
8. Automatické naplnění vodní nádrže prostřednictvím elektrického úrovňového ovládání.


Technické údaje – parní generátor SILVER STEAM

Teplotní rozpětí   +30°C až +50°C
Stupeň krytí   IP 40
Teplotní čidlo   Polovodičové
Světlo   24V/ 60VA
Plnící hrdlo   1/2"
Odpad   32mm (vnitřní)
Parní výstup   35mm
 
Externí ovládání
Slouží k připojení na parní generátor Silver-Steam. Na tomto ovládání mohou být provedeny všechny potřebné spínací a programovací funkce. Kromě toho se na display zobrazí právě probíhající provozní stavy parního generátoru. Design zařízení je z kvalitní umělé hmoty.

Parní generátory
příkon  prostor Rozměryvxšxh       jištění  
3,0kW   4m3    580x435x240mm 1x16A 
4,5kW   6m3    580x435x240mm 3x10A
6,0kW   9m3    580x435x240mm 3x16A
9,0kW 15m3    580x435x240mm 3x16A


Vybavení základní:  teplotní čidlo do parní komory, na čelní stěně generátoru manuální ovládací panel
Vybavení LUX: teplotní čidlo do parní komory, na čelní stěně generátoru digitální display, zobrazení aktuálního času a teploty, zobrazení provozních stavů a servisních odkazů, možnost připojení k počítači, možnost připojení externího ovládacího panelu

Příplatek:
Vestavěný transformátor na světlo ( 24V) 
Vestavěná dávkovací pumpa na esence

Příslušenství :
Externí ovládání – montáž na zeď 
dveře s AL zárubní a bezpečnostním sklem 
odvětrávací ventilátor 
Světlo 24V 
parní tryska 
kryt parní trysky 
odvápňovaní prostředek – balení 10 sáčků
Vonné esence – obsah 6l (máta,eukalypt…)

 

 

Historia parních lázní

Historie parních lázní sahá daleko do minulosti. Používali je už Aztékové, Mayové, severoameričtí indiáni, staří Řekové i Římané. V každé oblasti sloužily k trochu jinému účelu a měly jiný název. Plnily funkci tělesné či duševní očisty, relaxace a společenského vyžití nebo rituálního spojení s nadpřirozenem.
Dávno předtím, než Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, používaly domorodé civilizace parní lázeň jako jeden z nejdůležitějších rituálů. Sloužil k duševní očistě a komunikaci s božstvy. Siouxové z Velkých plání měli svůj obřad zvaný inipi, u Aztéků se parní lázni říkalo temazcal, u Mayů zumpulche. Základní stavební strukturou parních lázní byl kruh jako symbol země. Vchod byl orientován k východu, odkud podle tradiční víry přichází světlo moudrosti. Dveře byly nízké, aby se každý musel na výraz pokory při vcházení sehnout. Temný a vlhký vnitřek lázní evokoval mateřské lůno, v obecnější rovině matku Zemi. Indiánský rituál parní lázně řídil šaman nebo medicinman. Jemu příslušelo manipulovat s velkými kameny, které rozpálil na ohništi a posléze poléval vodou s macerovanými posvátnými bylinami. Podle amerických indiánů obsahují takové rostliny energii, která se při pálení uvolňuje a vyživuje tělo i ducha. Siouxové používali listy pelyňku k zažehnutí ohně pod kameny, cedrový dým uvnitř parní lázně k vyhánění zlých duchů a šalvěj k pročištění vzduchu. Mexičtí šamani pálili kopál, pryskyřici z některých tropických stromů, k očištění prostoru lázní i zúčastněných osob. Dále se používaly listy rozmarýnu, bazalky, tymiánu a dalších bylin. 

SIOUXOVÉ - u Siouxů předcházela parní lázeň inipi slunečnímu tanci, velkému rituálu utrpení a vytrvalosti, který indiáni věnovali Wakan-Tankovi neboli Velkému duchu. Lázeň probíhala ve velkém stanu, který se podobal obytnému týpí, ale pro jeho stavbu platila přísná pravidla. Kostru tvořilo dvanáct až šestnáct mladých vrbových kmenů zaražených do země a potažených bizoní kůží. Rituálu se mohlo účastnit šest nebo sedm osob najednou. Jako první vešel do stanu medicinman s posvátnou dýmkou. Rozprostřel po zemi šalvěj a potom obešel stan po směru slunce a posadil se na východě čelem ke vchodu. Na ohniště položil tabák jako obětinu. Teprve pak mohli vstoupit i ostatní účastníci. Každý z nich pověsil na hlavní podpěrný kmen stanu nějaký rituální předmět z kosti, bizoní kůže nebo orlích per. Kameny rozpálené na ohništi vně stanu byly přeneseny dovnitř vidlicovou holí. První kámen byl věnován Velkému duchu, ostatní čtyři byly orientovány do čtyř světových stran. Poté byl stan hermeticky uzavřen, rozžhavené kameny polité vodou jej naplnily parou a začala parní lázeň.  

MAYOVÉ   - tradice parních lázní v mayské kultuře je velmi stará. Archeologické vykopávky v mexickém Chichén Itzá a v guatemalských Piedras Negras a Tikalu odhalily několik kolektivních parních lázní ze sedmého nebo osmého století. Zumpulchepostavené z kamene a pokryté střešními taškami tvořilo součást chrámového komplexu a stálo nedaleko prostranství na rituální míčové hry. To naznačuje, že parní lázeň byla vyhrazena mayské elitě, tedy kněžím, astronomům, obchodníkům a hráčům míčových her. Horko v lázni udržovala pec, která přiléhala k místnosti na pocení. Kromě těchto rituálních lázní existovaly i malé soukromé zumpulche u obytných domů. Mayské rodičky měly ve zvyku absolvovat parní lázeň s léčivými bylinami před porodem i po něm. Někdy v lázni i rodily za asistence ranhojičky (curandera), která je masírovala a podávala jim posilující nápoje. Člověk, jemuž byla přestřižena pupeční šňůra v lázni, se měl v dospělosti často vracet a nabízet bohyni parní lázně obětiny.

AZTÉKOVÉ - je velmi pravděpodobné, že Aztékové prvky parní lázně přejali od Mayů. Původ a označení slova temazcalnejsou zcela jasné. Někdy je tímto výrazem označována mayská parní lázeň, jindy aztécká a někdy se vztahuje na většinu středoamerických civilizací. Předkolumbovské kodexy psané na kůře uvádějí, že obyvatelé aztéckých měst se denně koupali v okolních jezerech, řekách a ka- nálech a před koupelí často využívali parních lázní. Aztéčtí lékaři radili pocení v lázni jako prostředek k léčbě nervových či horečnatých onemocnění, kožních problémů, revmatismu i jako rekonvalescenci po úrazu. Tak jako u Mayů i Aztéků existovaly lázně kolektivní pro šest až deset osob a soukromé u obytných domů. Většinou šlo o drobné stavby z kamene nebo z vepřovic. Oheň byl neustále udržován na vnějším ohništi. Pára se získávala poléváním žhavých kamenů nebo rozpálené zdi přiléhající k ohništi. Také aztécké parní lázně hrály důležitou roli při přivádění dětí na svět. V současné době se z obnoveného temazcalu stává módní trend. Návštěvu těchto parních lázní nabízejí svým zákazníkům mnohé cestovní kanceláře jako nevšední zážitek.

EVROPA   - na rozdíl od rituálního pojetí indiánů braly evropské civilizace používání parních lázní většinou pragmaticky. V antickém Řecku existovala tradice terapeutických parních lázní od pátého století před naším letopočtem. V této souvislosti je třeba zmínit slavného lékaře Hippokrata . Byl přesvědčen, že zdraví je otázkou rovnováhy, a proto navrhoval k udržení tělesné harmonie střídání studených a teplých koupelí. Při horečkách, revmatických bolestech nebo migrénách doporučoval pouze teplé koupele, na zápal plic radil parní lázně. Lakedaimoňané ze Sparty si v parní lázni zahřívali svaly před cvičením.
Dějepisec Herodotos popsal roku 425 př. n. l. užívání parní lázně u Skythů, jejichž území odpovídá dnešnímu Rusku. Podle jeho líčení Skythové o sebe opřeli tři velké klády, které pevně obalili vlněnými oděvy, takže vytvořili jakýsi stan. Do nádoby s vodou umístěné uprostřed stanu poté vhodili doběla rozpálené kameny. Podle Herodota bylo ve stanu tolik páry jako v žádné řecké parní lázni. Tradici lázní je možné pozorovat i u eskymáckých inuitů nebo ve Skandinávii, zejména ve Finsku. Pověstnou saunu zde více než dvě tisíciletí praktikovaly kočovné kmeny chovatelů sobů.  

ŘÍMSKÉ LÁZNĚ   - v oblasti Středozemního moře vzkvétala tradice parních lázní především v době Římské říše. Římané jim přisuzovali funkci hravou a společenskou. Chodili si do nich večer odpočinout a nechat se masírovat, česat, holit atd. Víme, že kolem roku 200 př. n. l. existovaly jak lázně veřejné řízené státem - thermae, tak menší lázně soukromé - balnea. Některé luxusní římské vily byly vybaveny vlastním zařízením složeným ze samotné lázně a prostoru na studené sprchy. Existovaly dva typy těchto lázní: vlhké tepidarium s parou a suchá lázeň sudatorium. 
Z veřejných lázní se postupem času stalo multifunkční zařízení, kde se hrály i společenské hry.  

ARABSKÝ SVĚT   - když Římská říše zanikla, postarala se o udržení tradice parních lázní ve Středomoří arabská kultura. Už prorok Muhammad přisuzoval lázním nejednu dobrou vlastnost. V sedmém století tak vznikl hammam jinak nazývaný také maurské nebo turecké lázně. Pro muslimy představuje hammammísto uvolnění a péče o tělo, ale vzhledem k tomu, že většinou tvoří přístavek k mešitě, také místo rituální očisty před modlitbou. V období Otomanské říše v šestnáctém století vyrostly stovky hammamů v istanbulských palácích. Pro sultány byly lázně synonymem přepychu, klidu a rozkoše. Hammam inspirovaný římskými lázněmi se skládá z několika místností. První slouží k odložení oděvu. Na ni navazuje el barranaichladná místnost pro odpočinek, el ousti- temperovaná místnost a el dakli - teplá místnost, v níž teplota dosahuje 45 °C a vlhkost vzduchu až 100 procent. V lázni se používá k drhnutí těla žínka a černé mýdlo na bázi olivového oleje. Provádějí se zde masáže celou řadou aromatických olejů nebo se člověk může potřít jílovitou hlínou, která zjemňuje pleť, či si zpevnit vlasy hennou. V představách Evropanů vzbuzovaly arabské lázně bujnou představivost. Básník Théophile Gautier přirovnal hammam k pozemskému ráji. I přesto, že ženy a muži nemohou být podle islámské tradice ve stejné místnosti.   

Menší nebo větší lázně byly rozesety po celé římské říši.. Najít jste je mohli v Pompejích, Ostii, stejně jako v Trevíru,  Africe (Leptis Magma) nebo Asii (Efesos, Mílétos). V okolí Neapole byly založeny přímo nad teplými termálními prameny a nazývaly se Baie. V bohatých soukromých domech byla podobná lázeňská zařízení ale v menším měřítku.

K velkému rozvoji veřejných lázní došlo především v císařské éře, kdy se stavěly lázeňské budovy monumentálních rozměrů, a to s plným využitím dostupné stavební techniky (sloupoví, oblouky, klenby, kupole). Lázeňské budovy se stavěly hlavně z cihel, stěny byly následně obloženy leštěnými mramorovými deskami nebo omítnuty. Vnitřní sloupy byly většinou z červené žuly. Horní části stěn i podlahy zdobily mozaiky. V některých případech na ní byly použity tak vzácné kameny, jakými jsou alabastr, barevné žuly a africké zelené, červené a šedé mramory.

Kolem roku 170 nabízelo v celém římském státě své služby 170 veřejných lázní, ve 4. stol. Po Kristu už jich bylo tisíc. V samotném městě Římě fungovalo ve 4. stol. jedenáct velkých lázní. Nesloužily jen ke koupání, ale i k zábavě, vzdělání a společenským stykům. Vedle vlastních lázeňských prostorů tam byly čítárny, tělocvičny, masérny a někdy i divadelní sál. Jejich prostory byly v zimních měsících dokonce vytápěny, horký vzduch byl důmyslným systémem rozváděn nejen pod podlahou, ale i ve stěnách a stropech.

 

Keramická parní lázeň

 

Solná parní lázeň

SOLDOS

Jedná se o dávkovací zařízení, které vytváří v lázni mlhu z koncentrátu jodové soli. Díky tomuto zařízení, které lze používat buď jako samostatnou lázeň, nebo v kombinaci s parní lázní, lze vytvořit ozdravnou místnost, poskytující návštěvníkům ochranu respiračních orgánů proti kapénkovým onemocněním. Prostředí takovéto lázně je ozdravné pro pokožku a pleť, poskytuje ochranu před různými infekcemi horních cest dýchacích. Před vlastní montáží je nezbytné zkontrolovat, zda materiál uvnitř parní kabiny je dostatečně odolný proti solnému roztoku. Cyklus zamlžení a dobu, po kterou je mlha v páře konstantní, lze nastavit. Zařízení obsahuje čerpadlo, které čerpá solný roztok z kanistru, a poté dochází k následnému aerosolovému rozprášení roztoku uvnitř parní kabiny.

Technické parametry:

  • výkon dávkovacího čerpadla: max. 330 mm / hod pro 1 dávkovací trysku
  • příkon přístroje: 200W
  • el. napětí: 220-230 V / 50-60Hz

 

Dodávka zařízení se stává z těchto komponentů:

 

  • 1 ks dávkovací a řídící jednotka se sacím zařízením
  • 1 ks rozprašovač
  • 1 ks 5 m dlouhá dávkovací hadice PTFE 4x1
  • možno dovybavit interním ovládáním

 

Kneippovy masážní vaničky

 

 

 

 

 

Odpočívárna páry

Ochlazovna páry