solární ohřev bazénové vody

účinný zdroj sluneční energie, který prodlouží letní sezónu o 3 - 4 měsíce

Venkovní bazény, které nejsou vybaveny žádným ohřevem vody, slouží svým majitelům relativně krátkou dobu (pouze v letních měsících).Nejběžnější způsob ohřevu vody je elektrický  nebo výměníkový ohřev. Tyto typy ohřevů jsou však z hlediska provozu finančně nákladnější. Z těchto důvodů se tento způsob ohřevu stává pro mnohé nezajímavým.

Gloria plus nabízí  pro ty, kteří  z výše uvedených důvodů  nechtějí investovat do zmíněných ohřevů, velmi účinný solární ohřev (výroba SRN), který prodlouží letní sezónu o 3 - 4 měsíce při  nulových nákladech. Tento solární ohřev lze instalovat k bazénům, které jsou již v provozu, tak v rámci instalace nového bazénu. Systém solárního ohřevu je tvořen v řadě propojenými absorbery napojenými  do oběhu vody v bazénu.Účinnost ohřevu je přímo úměrná celkové ploše instalovaných absorberů. Doporučujeme, aby minimální plocha absorberů představovala 50% - 100% vodní plochy bazénu. Je vhodná kombinace se zakrytím bazénu přes noc dle možnosti 1.solární fólií, 2. zastřešením bazénu.

Tyto absorbery lze umístit  na střechu rodinného domku, garáž  nebo na zahradu. Regulace ohřevu se provádí manuálně nebo automatickým řízením. Manuální  ovládání: ruční ovládání  spuštění cirkulace a uzavíracího ventilu ke kolektorům. To znamená, že v případě slunečného počasí zajistíme ohřev spuštěním cirkulace (filtrace) a otevíráním uzavíracího ventilu k absorberům. Voda pak prochází do trysek v bazénu přes absorbery, kde se ohřívá. Manuálním vypnutím cirkulace nebo uzavřením kohoutu k absorberům se ohřev přeruší.Ovládání pomocí automatického řízení: automatické ohřívání vody - řízení se nastaví na požadovanou teplotu vody. V momentě, kdy teplota  vody nedosahuje zvolené teploty, se automaticky otevře uzavírací ventil oběhu a zahájí ohřev. Pokud dojde k natopení požadované teploty, dojde automaticky k uzavření oběhu vody.